Spring til indhold

Ansøgning om tilskud fra Iværksætterpuljen Odense

Sidste frist for at ansøge er mandag den 4. juli kl. 8.00.
Du kan forvente svar på om dit arrangement/projekt kan opnå tilskud, og i givet fald beløbets størrelse, senest 8. juli.
Max. beløb 25000 kr.

 

Du bedes venligst undlade at indtaste eller vedhæfte følsomme personoplysninger i ansøgningen (fx oplysninger om cpr-nummer, strafbare forhold, helbreds forhold, fagforening, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold eller genetiske data). Læs om dine rettigheder i forhold til Odense Kommunes beskyttelse af dine personlige oplysninger.


Ansøgningen er indsendt, når du ser beskeden ”Tak for din ansøgning til Iværksætterpuljen Odense” på den angivne mailadresse.


Link til ansøgningsskema

Link til budget- og regnskabsskabelon