Spring til indhold

Ansøgning om tilskud fra Odense Iværksætterpulje

- Puljen har en samlet ramme på 25.000 kr.
- Sidste ansøgningsfrist søndag den 17. oktober kl. 23.55.
- Der er løbende ansøgningsfrist med forventet svartid på 10 dage.
- Ansøgninger vil løbende blive behandlet, så længe midler haves

 

Link til ansøgningsskema

Link til budget- og regnskabsskabelon

 

Vejledning: se, hvilke punker du skal besvare i ansøgningen

Du bedes venligst undlade at indtaste eller vedhæfte følsomme personoplysninger i ansøgningen (fx oplysninger om cpr-nummer, strafbare forhold, helbreds forhold, fagforening, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold eller genetiske data). Læs om dine rettigheder i forhold til Odense Kommunes beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Ansøgningen er indsendt, når du ser beskeden ”Tak for din ansøgning til Odense Iværksætter Puljen” på den angivne mailadresse.

Event titel *
Titlen skal være knyttet til den konkrete event, der ansøges om. Har du fx før søgt puljen og fået det godkendt/afslag, skal du anvende ny titel i forhold til tidligere ansøgninger.

Ansøger*
Skriv navnet på den organisation, arrangør, forening/gruppe eller person, der ansøger om tilskud fra Odense Iværksætter Service.

Organisationsform*
Af hensyn til udbetalingen af tilskud, skal Odense Iværksætterservice vide, om modtageren er en privat eller gruppe (uden CVR-nummer) eller anden type organisation. Alle tilskud udbetales til NEM-konto, og hvis du ikke har et CVR-nummer, vil udbetalingen blive betragtet som personlig B-indkomst.

Ansøgers CVR-nummer*
Har du ikke et CVR-nummer, så lad feltet stå tomt. Skriv IKKE dit personlige CPR-nummer

Ansøgers postnummer*

Ansøgers Hjemmeside*

Sted for event og afholdelse*
Oplys her stedets navn og eventuelt adresse. Begrund valget af sted i feltet ”Beskrivelse”. I valg af sted for event og afholdelse overvej da, hvordan det gøres synligt både før og under afholdelsen, så det bliver nemt for besøgende eller interesserede at deltage.

Afholdes dele af event udendørs*
Hvis du afholder udendørsarrangementer, så vær opmærksom på, at det er dit ansvar som arrangør at indhente de nødvendige tilladelser samt overholde eventuelle forbud/rygeregler.
-Vælg en mulighed

Dato og tid*
Udfyld feltet, så start/sluddato svarer til perioden for den ansøgte afholdelse af event. Eventet skal skabe viden om iværksætteri og Odense Iværksætterfestival og gerne inspirere flere til at blive iværksættere. Eventet skal afholdes i uge 45.

Start*
Slut*
Beskriv*

Samarbejdspartnere omkring det ansøgte event*
Oplys her en simpel liste med bekræftede samarbejdspartnere i eventet. Uddyb samarbejdspartnernes bidrag og roller under eventet i feltet ”Beskrivelse” samt evt. i budgettet.

Deltagerambition*
Hvor mange forventes at deltage i det ansøgte event? (skriv kun ét tal, og ingen bogstaver eller tegn)

Type aktivitet*
Vælg en eller flere typer aktiviteter, der indgår i jeres event. Overvej hvordan I kan udvikle jeres koncept og muliggøre deltagelse og inddragelse.
Konkurrence
Netværksdannelse
Kompetenceudvikling
Rådgivning
Underholdning

Tilføj øvrige*

Budget år for eventet*
Vælg årstallet, hvor det ansøgte event påbegyndes og hvor evt. tilskud ønskes udbetalt
-du bedes vælge en mulighed

Ansøgt beløb*
Skriv beløbet UDEN punktum. (Der er ikke en øvre beløbsgrænse, men vær opmærksom på, at puljen
foreløbigt har en samlet ramme på DKK 25.000)
-DKK

Eventet og dens samlede budgetsum*
Odense Iværksætterservice prioriterer at støtte projekter, der har til formål at inspirere og udvikle kompetencer inden for iværksætteri. Angiv her de samlede forventede omkostninger til eventet. Skriv beløbet UDEN punktum

Entrépris*
Angiv hvad publikum skal betale for at opleve det ansøgte event/arrangement. Udfyld også, hvis oplevelsen er gratis

Beskrivelse*
Her skal du give en uddybende beskrivelse af eventet. I vurderingen af ansøgningerne prioriterer Odense Iværksætterservice projekter der i høj grad lever op til puljens kriterier. Der bliver lagt vægt på at gøre gavn for iværksætteri i Odense og skabe rammer der kan være med til at brande Odense som Danmarks bedste iværksætter by.

I dette felt kan du bl.a. begrunde valget af eventens, dato/tidspunkt, afholdesessted, format, samarbejdspartnere og muligheder for deltagelse og inddragelse. Du kan også formidle her, hvordan det ønskede event er med til at promovere Iværksætteri i det odenseanske miljø.

Formål*
Beskriv eventens formål. Inkludér i beskrivelsen hvorledes dette event kan tiltrække besøgende til Odense og skaber muligheder for at besøgende kan møde lokale iværksættere og skabe nye netværk.

Målgruppe*
Det forventes, at eventet inddrager odenseanerne og skaber mulighed for at byens besøgende kan deltage. Beskriv nærmere hvad målgruppen er for jeres projekt. Hvem er de deltagende i jeres event.
Primær aldersgruppe*

Markedsføring*
Beskriv, hvordan I vil tiltrække målgruppen til eventet. Uddyb, hvordan arrangementet markedsføres overfor byens besøgende og gøres synlig på gadeplan før og under afholdelse.

Tilføj links til ansøgningen*
Indtast relevante links for det ansøgte event nedenfor. Brug evt. link-feltet som alternativ til vedhæftede filer, hvis du ønsker at dele en fil, der er større end 10 mb.

Tilføj budget og evt. andre bilag til ansøgningen*
Vedhæft bilag (max 10mb) til ansøgningen med knappen nedenfor, og brug tekstfeltet til kort at beskriv, hvilke bilag, du har vedhæftet. Du skal som minimum vedhæfte et budget. Budgettet bør indeholde alle forventede udgifter og finansieringskilder, herunder en oplistning af fonde/pulje, der søges, og hvad status på disse ansøgninger er. Vi anbefaler at du bruger budget- og regnskabsskabelon, som du kan hente budgetark her.
Jo mere tilskud, der søges om, jo mere detaljeringsgrad forventes der af budgettet. Derudover kan du evt. vedhæfte andre bilag, såsom en uddybende præsentation af projektet, billeder, tidsplan, markedsføringsplan, samarbejdsaftaler, liste med planlagte/ønskede aktiviteter eller regnskab for forrige events.

Link til ansøgningsskema

Link til budget- og regnskabsskabelon